ЕКОФРУТ

От 2000 година „Екофрут” ООД заема важно място в сферата на международния, вътреобщностния  транспорт и спедиция .