Флаери | Дизайн на флаери

  Флаер е рекламен материал, който в класа на печатната реклама е един от най-евтините варианти за популяризация на стоките и услугите които предлагате, това е рекламно послание, което е за масово разпространение в големи количества  и за мащабен кръг от потенциални клиенти. Хубавият дизайн на флаер е една положителна стъпка към привличане на повече клиенти.