REHAU | РЕХАУ | рехау

IndigoDesign BG, Рехау | Rehau

REHAU е международен лидер в производството на системи за строителството, автомобилите и промишлеността. От своето основаване през 1948 г. нашето предприятие се разраства последователно със собствени сили. От производствената фирма с трима човека стана независима група, действаща в световен мащаб.

  • 1948-Основаване в Рехау – Горен Франкен;
  • 1949-23 работници;
  • 1961-Основаване на REHAU Plastics Inc. в Северна Америка;
  • 1967-Първа атестация на работата на всички работници и служители и обвързване на резултатите с променливо заплащане;
  • 1976-Въвежда се професията формовчик на пластмаси по инициатива на REHAU;
  • 1983-Преминаване на границата от 5 000 работници и служители;
  • 2000-Основателят на фирмата Хелмут Вагнеп предава управлението на фирмената група на своите синове – Йобст Вагнер става Председател на надзорния съвет, Д-р Файт Вагнер става Вицепредседател;
  • REHAU днес – над 14 000 работници в целия свят, от тях - около 12 000 в Европа, и около 7 200 в Германия.

www.rehau.bg