Дизайн Глави Календари

Графичен дизайн и предпечат на глави за работни календари. Дизайн на работни календари. Дизайн и предпечат на глави за календари.