Пакетни цени

Пакетни цени за графичен дизайн, корпоративен дизайн, уеб дизайн , проектиране на фирмен знак и лого, фирмен бранд бук, печатен и имиджов дизайн.

Цени за лого пакети

Обикновен: Лого проект в 3 варианта , и визуализацията му при одобрение върху долупосочените материали , така наречения фирмен брандинг по EU стандартите
на цена :

 
 цена на строителство от 250 EUR/m2 за строителство, изграждане, проектиране, поддръжка на къща върху равен терен.   » за цена на строителство www.verdesbuild.com  

 
 »