Тексим банк | Банка тексим | Texim bank

ЧПБ „ТЕКСИМ” АД е най-старата частна банка у нас.

Основана е през 1992 г. и вече 13 години присъства трайно на финансовия пазар. Има 19 клона и офиса в по-големите градове на страната и доверието на около 4 000 свои акционери. Банката обслужва над 8 000 клиенти, а приоритет в дейността й е подкрепата на малкия и средния бизнес.Тексимбанк е най-старата частна банка в България. Седалището й е в София като клоновата и мрежа включва 10 клона и 9 офиса. Акционерите й са повече от 4 000 души.

Създадена на 2 септември 1992г. от Георги Найденов, Тексимбанк е наследник на съществувалата през 60-те години на 20 век Морска Търговска Банка – първата българска търговска банка след 1944г. Банката има пълен лиценз за извършване на банкова дейност, за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Тя е стратифициран член на РИНГС, БИСЕРА, БФБ, ЦД, АТБ.

Кредитният портфейл на Тексимбанк е формиран от кредити на нефинансови частни търговци, нефинансови държавни търговци, граждани и домакинства. Банката има и принос в реализацията на приватизационни и инвестиционни проекти.

Тексимбанк предлага различни кредитни инструменти и продукти, свързани с най-новите тенденции на кредитния пазар в България, включително финансиране на международна търговска дейност.

http://www.teximbank.bg/