Дизайн на опаковки / Дизайн на етикети

Дизайн на опаковки

Често дизайнът на етикета и опаковката е определящ при избора на продукт. Oпаковката носи информация за продукта и е неразделна част от него. Опаковката не само определя продукта - вид, тип, скъп, евтин, висок клас, нисък клас и серия, но също така изпълнява и естетическа функция.  Хубавата опаковка или етикет правят продукта уникален, забележим и предпочитан от дадена група клиенти. Когато продукта е в целево таргетирана опаковка, представяща всички негови качества и ползи, клиентът е склонен да пренебрегне цената. Винаги трябва да се има в предвид аудиторията за която е предназначен даден продукт, както и цветовете на опаковката или етикета, в зависимост за кои пазари се предлага.