Счетоводен календар

Информация и наличности от издателя за 3-те цветови варианта бизнес финансово-счетоводен календар 2019. Бизнес финансово, счетоводни работни календари, с пет месеца (един основен, два предишни и два следващи) на един лист. Размер 304х525мм. Цветове- сиво и златен бронз, тъмно синьо и червено или кафяво и оранж.

Еднолистовите рекламни бизнес счетоводни календари съдържат счетоводна, данъчна и бизнес информация, както следва: 

 • данъчно-счетоводен календар- маркирани са най-важните дати по следните закони
  • Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
  • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
  • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
  • Закон за данък вътху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
  • Кодекс за социално осигуряване (КСО)
  • Закон за здравно осигуряване (ЗЗО)
 • професионални празници в България по месеци празници по месеци
 • европейски национални празници
 • български църковни празници 
 • имени дни 

Работни бизнес данъчно, финансово счетоводни календари 2019 са налични в 3 ЦВЕТОВИ ГАМИ 

 • сиво и златен бронз (Pantone Cool Gray 9 / Златно - Pantone 872)
 • синьо и червено (Синьо Pantone P 303 / Червено - Pantone 199U)
 • кафяво и оранж (оранж Pantone 160 / Кафяво Pantone 173)
Еднолистовите стенни работни бизнес - счетоводни календари са произведени на 70гр/м2 офсет, в цветност 2+0
 • тяло от 12 листа с размер 290х300 мм, на 70гр/м2 офсет в два цвата, с иглена перфорация;
 • глава със  размер 304x215 и възможност за увеличаване във височина;
 • картон за гръб с размер 304x325мм