Телевизионна реклама

Рекламата в телевизията е най-предпочитана и използвана от българските рекламодатели. Тя има голям обхват и масовост - достига до голяма аудитория. Съчетанието на картина, звук и движение е незаменимо за привличане на вниманието. За съжаление сме свидетели на пренасищане откъм реклами в тв пространството. Така че задържането на вниманието на аудиторията става все по-трудна задача. Немалък е броят на хората, които сменят тв канала след като започнат рекламите. Тук обаче се използва друг трик - рекламни блокове текат и по конкурентните телевизии. Подобно съчетаване не винаги се получава, но при неговото наличие, потребителят е принуден да изгледа рекламите.

Всяка ТВ реклама има висока цена на излъчване. Друг недостатък на ТВ рекламите е краткото време за предаване на посланието. Масово рекламните спотове по телевизията са в рамките на 15-20 секунди. Не липсват такива и с дължина 30 секунди или пък 10 секунди. Освен времето на рекламния клип, трябва да се съобрази и неговата позиция на излъчване. При ТВ рекламата най-скъпи са първият и последният рекламен клип, ако се излъчват няколко спота. Свободната ротация намалява цената. Най-скъпото време за излъчване на ТВ реклама е в праймтайма. Това е периода от около 19 до към 23 часа.

Когато правите ТВ реклама, трябва да обърнете внимание на това дали рекламното ви послание ще достигне до аудиторията и ще се запомни или пък дали няма да се износи. И двете неща имат негативно влияние като цяло на рекламната ви кампания.

Освен рекламните спотове, известни просто като “реклами”, към ТВ рекламата се причисляват и спонсорските заставки, телепазарните прозорци, платените репортажи и други.