Брошури | Дизайн на брошури

Дизайн на Брошури

Брошурата е вид рекламен материал от по-висок и скъп клас , размерите и визията могат да бъдат разнообразни и интересни. Брошурата е рекламното послание,  което запознава потенциалните ви клиенти с разновидностите на услугите, които предлагате, това е вашия малък интернет информационен сайт на хартиен носител. Дизайнът може да бъде разнообразен-от имиджов до изчерпателно продуктов според кръгът от клиенти, към който е насочена.