Tефтер | Tефтери печат

Тефтерите са един уникален начин да бъдете близо до вашия клиент през цялата година, те могат да бъдат: пълноцветни или надписани. Колкото по-хубави са те, толкова по-използвани ще бъдат.