Графични файлови формати

Графичните файлови формати осигуряват един стандартизиран метод за организиране на данните на едно изображение.

Този раздел се отнася до форматите на векторните изображения, използвани за съхранение на отделни рисувани елементи – елипси, кутии, линии и текст. Формите се съставят чрез вектори за определяне на точки, радиус, завъртане и т.н. Това означава, че след като нарисувате вашето изображение, можете лесно да редактирате всяка една от формите. Растеризационнния механизъм използва тази информация, за да определи как да посторои всяка линия и крива.

 • TIFF
  TIFF (Tag Image File Format) е безспорно най-популярният формат в предпечатната подготовка. Използва се основно при сканирани илюстрации, обработвани от програми за фоторетуш. TIFF файлове могат да бъдат записвани с компресия, без загуби на информация - LZW.
  • EPS
   EPS (Encapsulated PostScript)
   се използва като файлов формат от програми за фоторетуш, работещи с растерни графики, но в EPS могат да се експортират и илюстрации, създадени от програми за векторни графики като Adobe Illustrator и Corel Draw!.
  • DCS
   DCS (Desktop Color Separation)
   е разширение на EPS файловия формат. Използва се при тифеци за намаляване размера на цветоотделките, тъй като има възможност да записва отделните канали в различни файлове в зависимост от опциите.
  • DCS 2.0
   DCS 2.0 (Desktop Color Separation 2.0)
   пък е разширение на DCS файловия формат. Това е засега единственият формат, който подържа многоканални цветотделки като CMYK + 1, 2 или няколко допълнителни цветове или Hexahrome за шестцветен печат. При импортиране на DCS 2.0 файл в поле за илюстрация, в палитрата за цветовете се импортират и допълнителните цветове, зададени в него. Трябва да внимавате да не изтриете от палитрата тези цветове, защото тогава файлът ще се цветоотдели некоректно!
   Файловете в TIFF и EPS формат могат да се използват както на PC, така и на Mac. Все пак, ако прехвърляте EPS файлове между PC и Mac, записвайте ги по възможност в Adobe Photoshop EPS формат. Ако това е невъзможно, тогава в PSD формат.
  • WMF
   WMF (Windows Metafile
   ) както файловете в EPS формат, могат да съдържат растерни или векторни графики. Ако импортирате векторна илюстрация в QuarkXPress за Windows през клипборда, тя ще получи разширение WMF. Някои програми за векторна илюстрация използват този формат като файл за предварителен оглед (preview) на EPS файловете.
   Този тип файлове не се цветоотделят коректно от QuarkXPress - цветовете се отпечатват такива, каквито ги виждате на екрана на програмата.
  • BMP
   BMP (Microsoft Windows Bitmap
   ) е използван главно в Windows, който разполага с комплект от BMP изображения за фон на самата програма. Ако импортирате растерна илюстрация в QuarkXPress през клипборда, тя ще получи разширение BMP.
   Не е желателно да използвате този формат, но ако държите да го имате в публикацията си, поне работете с черно-белия му вариант, защото BMP не поддържа CMYK цветове.
  • PICT
   PICT (Macintosh Picture)
   е форматът, който е аналог на WMF или BMP форматите на PC компютрите в Mac-овете (разработен е за програмата MacDraw). В този формат могат да бъдат записани както растерни, така и векторни илюстрации.
  • JPEG
   JPEG (Joint Photographic Experts Group)
   придоби изключителна популярност покрай интернет. JPEG (произнася се “джей пег”) файловете компресират информацията за изображението със загуби, но, от друга страна, постигат голяма степен на компресия и по-малък размер на файла. Един от основните формати за изображения, използвани в уебстраниците.
  • GIF
   GIF (Graphics Interchange Format
   ) е конкурентът на JPEG в интернет, разработен от CompuServe. GIF (произнася се “джиф”, макар че е популярен и като “гиф”) файловете поддържат максимум 256 цвята (в особения режим Indexed Color), което води до недотам вярно представяне на цветовете на изображението. За разлика от JPEG те поддържат компресия без загуби и може да задавате зони на прозрачност на изображенията.
   Ако имате висококачествени илюстрации във вашия уеб-документ, използвайте JPG, а за висококонтрастни изображения или текст - GIF.
  • PNG
   PNG (Portable Network Graphics)
   е разработен като алтернатива на GIF (заради дълги съдебни битки за авторските права върху метода на компресия). PNG (произнася се “пинг”) файловете съчетават качества и от JPEG, и от GIF файловете - поддържат както RGB цветови модел, така и Indexed Color. Освен това поддържат и прозрачност на изображенията. Тъй като този формат е разработен специално за уебприложение, той не поддържа CMYK цветове.
  • SCT
   SCT (Scitex Continuous Tone)
   е файлов формат на фирмата Scitex, разработен за изображения, дигитализирани от скенери Scitex. По принцип форматът Scitex CT не е много популярен за Windows, но при Mac се употребява често. Той подържа CMYK цветове и се цветоотделя съвсем коректно от QuarkXPress, така че можете да го използвате без особени притеснения. Форматът не подържа компресия.
  • PCD
   Илюстрации от PCD (Photo CD) на Eastman Kodak. В тези компактдискове илюстрациите са записани в компресиран вид в 5 стандартни размера (от 128 х 192 до 2048 х 3072 пиксела) - общо 100 илюстрации на диск. Особеното при този формат е цветовият модел, който използва - YCC (той предполага по-широк спектър от цветове от RGB и CMYK, но друг въпрос е дали те ще се отпечатат).
  • PDF
   PDF (Portable Document Format)
   - свидното чедо на Adobe вече може да бъде импортирано спокойно като илюстрация в Quark XPress. PDF файловете са основани на PostScript езика (подобно на EPS файловете), но са специално разработени за публикуване на информация в електронен вид. Можете да създадете PDF файл от различни програми и те ще се възпроизведат по един и същи начин на екран или на печат (не без помощта на програмата Adobe Acrobat). Ако имате инсталиран Adobe Acrobat, можете да създавате PDF файлове от QuarkXPress с командите Print или Еxport.