РЕФЕРЕНЦИЯ от ТЕКСИМБАНК

Референции - ЧПБ - ТЕКСИМБАНК

РЕФЕРЕНЦИЯ

от Нора Георгиева - Изпълнителен директор ЧПБ ТЕКСИМБАНК

С настоящата референция ръководството на ЧПБ "ТЕКСИМ" АД изразява задоволството си от фирма МАКСОФТ ООД във връзка с извършените рекламни дейности по случай 15 години от създаването на банката.

Поетите договорени ангажименти бяха изпълнени коректно и в срок. Фирмата разполага с необходимите квалифицирани специалисти и съвременна техника, което е предпоставка за качествено изпълнение и надежност на поставените задачи.

Нора Георгиева

Изпълнителен ДИРЕКТОР