CRM за бизнеса

CRM за бизнеса

Често се тиражира, че философията на CRM е приложима единствено за нуждите на мощни корпорации, разполагащи с хиляди служители и многочислена клиентска база. Тази теза е напълно необоснована на фона на големия брой малки и средни фирми, които се възползват максимално от възможностите за успешно развитие на бизнеса, предоставяни от системите за управление на взаимоотношенията с клиентите. Необходимото и достатъчно условие за прилагане на CRM стратегия е организацията да има поне един клиент. По дефиниция, малка може да се нарече фирма, която разполага с до 15 служители, а средна по големина – такава, в която са заети между 15 и 150 човека. CRM философията е далеч по-лесно да бъде въведена в сравнително малка организация, отколкото в голяма компания. Освен по-високите разходи, свързани с инсталирането на системата, големите корпорации могат да се сблъскат и с допълнителни трудности при обучението на служителите и интегрирането на различните отдели в организацията. Тези проблеми са значително ограничени за малките и средни фирми. Следователно, те могат по-ефективно да се възползват от възможностите на CRM и да постигнат поставените пред себе си цели, като удовлетворяване на нуждите на своите клиенти, подобряване на конкурентоспособността си на пазара, повишаване на продажбите и печалбите, и придобиване на допълнителен пазарен дял.