Ovelon CRM

CRM

Развитието на глобалните информационни системи и интернет промени изцяло бизнес средата за малките компании във всички сектори на икономиката. Онлайн бюлетините, възможностите за маркетинг и продажби в мрежата, улесненото подаване и получаване на информация са фактори, които допринасят за революционизирането на пазарите. Оказва се, че малките и средни по големина фирми се налага в днешни дни да поддържат много по-голяма база от настоящи и потенциални клиенти, отколкото преди. Следователно, те изпитват огромна нужда от CRM система, която да им позволи да съхраняват и управляват централизираната информация за своите клиенти и да споделят данни между различните отдели в организацията. Дори фирмата да е малка, необходимостта и да обхване широка географска област и да развие сериозна клиентска база може да бъде необятна.