CRM и конкуренцията

В условията на бурна медийна конкуренция, всяка компания желае да излезе с едни гърди пред останалите. Повечето знаят това и търсят нови подходи за достигане на максимален брой зрители, слушатели или читатели. Медиите използват всякакви варианти за изследване на интересите на аудиторията, стараейки се да постигнат качествен диалог и анализ на желанията и нуждите и. Ключът към сърцето на хората се крие именно в ясната комуникация и отношението към тях, защото и тук, както в останалите браншове, където контактът с клиенти е ключов, желанието на медиите е да постигнат по-добри финансови резултати. В общият случай схемата, която важи за всички, е следната:
ПОВЕЧЕ КЛИЕНТИ (Зрители, Слушатели, Читатели) => ПО-ВИСОК РЕЙТИНГ => ПО-ВИСОКА ЦЕНА ЗА РЕКЛАМА
И тук, както в останалите сфери на бизнеса, където се използват системи за управление на комуникациите, в основата стои CRM. Тази абривиатурата означава „Customer Relationship Management” и е широко използвана стратегия за обслужване и работа с клиенти, базирана на съвременни софтуерни технологии. Контактният център намира широко приложение сред всякакъв тип компании, но е особено подходящ за използване в сферата на електронно-информационните услуги и медиите.