CRM социология

CRM социология

Особено специфичен е бизнеса в сферата на социологическите проучвания, маркетинговите и медийните изследвания, предвид огромната роля на комуникацията, която всекидневно се провежда в този сектор. Използването на специфични софтуерни решения, в такъв вид агенции, е от огромна необходимост. Контактния център е мощен инструмент за върхово обслужване и отлично средство за провеждане на социологически и маркетингови кампании. Той дава възможност както за индивидуално разпознаване на всеки един, влязъл веднъж във връзка с агенцията, така и за създаване на електронен архив на цялата проведена с него комуникация. Системата може коренно да подобри и улесни начина на работа в агенциите, като едновременно с това да спести време и разходи. Благодарение на интеграцията на CRM с телефонната функционалност на Call център, системата позволява за по-кратко време да се интервюират повече хора, а резултатите се получават по-бързо от обичайното.