CRM и застраховането

CRM и застраховането

Застраховането е водещ отрасъл в икономиката на всяка държава. В България застрахователният сектор се развива трескаво, а конкуренцията ежедневно се увеличава. Застрахователните компании се нуждаят от стратегия и действия, които да им помогнат да запазят настоящите си клиенти и да привлекат нови. Ключът към успеха е ефикасната комуникация със сключилите договор за застраховка и умението да бъдат задоволени техните нужди. Удовлетворяването на клиентските потребности води до утвърждаване позицията на компанията на пазара и повишаване на корпоративните печалби. Постигането на поставените пред застрахователните дружества цели е гарантирано с внедряването на Контактен център. Многофункционалната система ще допринесе за подобряване на взаимоотношенията с клиентите, намаляване на оперативните и административни разходи на компанията и повишаване ефективността на работа на служителите.