CRM и комуналния сектор

CRM и комуналния сектор

Kомуналният сектор не спира да търси нови начини за максимизиране на потребителната стойност за клиента, като същевременно се стреми да повиши печалбата, да намали разходите и да увеличи прозиводителността. Тази цел може да бъде достигната, ако комуналният сектор предложи ефективни, всеобхватни услуги за потребители, които се стремят да намерят решение на проблемите си. В тази връзка новите подходи като изграждане на CRM, Call център, Help Desk или автоматични телефонни услуги, са незаменима част от предоставянето на пълен пакет услуги за клиентите.
Софтуерните информационни системи, която осигуряват денонощно обслужване за клиенти както чрез оператор, така и чрез автоматични услуги (IVR) с данни преобразувани в синтезиран човешки глас. А с добавянето на Call Center към съществуваща CRM-система, абонатите сами получават нужната им информация чрез използване на най-разпространеното средство за комуникация – телефонът.