CRM и транспортен бизнес

CRM и транспортен бизнес

Секторът на транспортните, спедиторски и логистични услуги неведнъж е доказвал, че е сред най-динамичните у нас и успешно се конкурира с този в Западна Европа по отношение на качеството на предлагани услуги. В потвърждение на това е и фактът, че с отминаването на рецесията първо се отбелязва оживление именно в този отрасъл. Редица фирми регистрираха повишени обороти и предприемат инвестиции за подобряване на подвижния състав и наличните технологии, за да посрещнат спокойно нарастващите обеми на работа. Именно в такива условия си проличава кои са компаниите, които са близо до своите клиенти, познават нуждите им и предоставят точните и качествени решения, благодарение на което по-бързо успяват да се възползват позитивния тренд и да разширят пазарния си дял.
В тези динамични условия ефективното управление на процесите по маркетинг, продажби и анализ на състоянието на пазара във всеки един момент е от ключово значение и е непосилна задача без използването на специализирани технологии. Контактният център е цялостно решение за управление на контактите с клиенти и партньори и процесите по маркетинг и продажби, базирано на софтуерна технология за изграждане на Call-център решения. Новото и специфичното в случая е добавеният към системата специализиран модул за управление и анализ на дейността във фирмата, чрез въвеждане и обработка на данни за вида на товарите, направление на транспорта, срокове за доставка, финансови параметри и редица други. Удобството тук е, че тези данни се обвързват със съответните товародатели, превозвачи и получатели, което дава една пълна картина за дейността на фирмата във всеки един момент. Това решение практически обвързва изградения контактен център с процеса по продажбите (CRM дейности) и аналитични справки за дейността (ERP функционалност). Специализирани обекти или потребителски дефинирани структури от данни, на практика затварят цикъла по обслужването на клиентите – системата ще съдържа информация от осъществяването на първия контакт с клиента до доставянето на товара му до неговата крайна дестинация.