CRM и финансовите фирми

CRM и финансовите фирми

За финансовите фирми е трудно да разполагат с пълна информация за своите клиенти и това в повечето случаи се явява пречка, особено когато необходимостта от познаване на клиентските нужди е критерий. Често работата на този вид фирми е по-трудна от тази на фирмите от другите сфери. Изискванията на клиентите към служителите, занимаващи се с финансови услуги, далеч надвишават критериите на клиентите към служителите, работещи в някои от другите сектори на икономиката. Финансовите компании започват да се убеждават, че комбинацията Call-център и CRM (Customer Relationship Management) функционалност е инструментът, който им предоставя възможност да бъдат конкурентоспособни в ситуация, при която се води борба за всеки клиент и за всяка транзакция.
Финансовите институции са наясно, че трябва да наблегнат на онези принципи, които осигуряват конкурентни предимства – автоматизация на бизнес процесите, насочени към привличането на нови и задържането на най-изгодните клиенти и персонализация на взаимоотношенията с клиентите, даваща възможност да се намалят административните и оперативните разходи за обслужването им.