Потенциални клиенти

Превърнете потенциалните клиенти в реални. Чрез Ovelon CRM може да водите статистика на дейностите по привличане на нови клиенти.