Защо Овелон

Контрол на работата

Контрол на работата и стандартизация на работата с клиентите. Информацията за всички входящи и изходящи контакти(потенциални клиенти, контрагенти) ще се намира в едно хранилище, откъдето можем всеки момент да я извлечем.

Анализи

Благодарение на CRM-системата цялата работна информация се събира в една обща база в стандартизиран вид. В резултат на което ръководителя може да анализира статистиката на работа, да състави различни отчети.

Увеличете продажбите

Ovelon CRM е идеалният избор за оптимизиране на продажбите. Данните за Вашите клиенти, партньори, потенциални клиенти и др. са достъпни до всички. Може да подредите всички свързани документи с дадено събитие и така ще имате достъп до пълната информация без да се налага да я търсите.