Възможности

Създавайте нови възможности като сделки, срещи и др. и осъществявайте вашите продажби по-ефективно и ефикасно. Добавяйте съществена информация, като стойност на сделката, собственик, вероятности, дати и срокове.