Не забавяйте важните случай

Задавайте приоритет и статус на вашите случай и следете извършените дейности по тях по всяко време.