Таргет групи

Изпращайте персонализирани имейл кампании за определена група от потенциални клиенти и др. Персонализирайте вашите масови имейли чрез система от етикети като използвате информация от профила на всеки конкретен клиент