Собствени темплейти

Автоматизирайте маркетинга и оптимизирайте взаимодействието между компанията и клиента. Индивидуализирайте маркетинговите си кампании със собствени фирмени темплейти. Задавайте таргет групи и достигнете до вашите клиенти с целенасочени рекламни материали, увеличавайки възможността за продажба.