Цялата информация на едно място

Добавяйте бележки, задачи и прикачвайте файлове към вашите проекти, Ovelon CRM пази цялата информация за дадена задача и улеснява работата на вашите екипи.