Следете етапите и промените

Следете състоянието на вашите проекти, С Ovelon CRM получавате уведомления при промяна в статуса на проекта, преминаване в друг етап, добавяне на бележка или прикачен файл.