Персонализирана структура дизайн и реклама :: графичен дизайн :: печатна реклама :: уеб дизайн :: лого

Създайте собствени етапи за даден проект. Имайте по-голяма яснота за състоянието на всяка задача и преминаването и през различните етапи.