Персонализирана структура

Създайте собствени етапи за даден проект. Имайте по-голяма яснота за състоянието на всяка задача и преминаването и през различните етапи.